Тулбокс уроків медіаграмотності

Інтерпретуй вірно!

Виконуємо вправу у шість етапів: Вчитель пропонує учням уважно подивитися на фото, яке може бути представлене як на інтерактивній дошці або комп’ютері, так і у вигляді роздаткового матеріалу. Потім учні беруть аркуш паперу або працюють у зошитах. Вони ділять сторінку на дві частини і підписують їх як “візуалізація ” та ” інтерпретація ” . Протягом…

Що керує нашими асоціаціями?

Для початку пригадаймо кілька термінів. Що таке асоціація? Очікувана відповідь: образи, які виникають на основі побаченого, почутого, це зв’язки на основі нашого життєвого досвіду. Що таке стереотип? Очікувана відповідь: упереджене ставлення до чогось або когось, нав’язане суспільною думкою. Що таке сугестія? Очікувана відповідь: це навіювання, переконання, вплив на свідомість інших, зміна їх поглядів. Дякую за…

Український національний визвольний рух у роки Другої світової війни. Російськи фейки VS Історичні факти

Основні питання теми: Розгортання українського національного визвольного руху у роки Другої світової війни. Діяльність ОУН та бойовий шлях УПА. Фейки російської пропаганди про українців у Другій світовій війні. Регламент уроку І. Вступна частина – до 8 хв. ІІ. Основна частина  – 25 – 28 хв. ІІІ. Заключна частина – 10 – 12 хв. Основні поняття…

Сайт “Медіаграм”

https://cutt.ly/SJ9LMmS Сторінка “Наші презентації” – це 10 презентацій (вісім моїх, дві – запозичені, є посилання), відповідно 10 занять з медіаграмотності, під час яких ми з’ясовували як інформація може впливати на наше життя, як з обережністю ставитись до новин, відповідально споживати інформацію; як перевіряти та аналізувати інформацію, щоб не зашкодити собі і оточуючим; як спілкуватися у…

Метод «Мозковий штурм» для використання на уроці географії у 10 класі при розгляді питання «Міжнародні зв’язки України зі США» у межах теми «Країни Америки»

Метод «Мозкового штурму» полягає в тому, що створюються групи учнів, які аналізують різні типи інформаційних джерел. Представляють її на загал та обговорюють, які з джерел (на думку учня) більш об’єктивними і чому. Категорично забороняється будь-яка критика – це найважливіша умова мозкового штурму: сама можливість критики гальмує уяву. Кожен учень по черзі зачитує свою інформацію, інші…

Пацифікація: погляди сторін

Використання: на уроці «Українські землі у складі Польщі». Об’єднати клас у 5 груп з метою аналізу статей в міжвоєнній пресі присвячених акції пацифікації. На виконання вправи відводиться 20 хв. Кожна з груп отримує додаток – газетну статтю (важливо, щоб учні не знали з якої саме газети вони отримали публікацію) та пам’ятку із завданнями і підказками….

Політичне життя крізь призму карикатури

Використання: на уроці «Українські політичні партії та організації у Польщі». Об’єднати клас у 4 групи. На виконання завдання відводиться 10-12 хвилин. Учням необхідно проаналізувати відповідне джерело (карикатуру) за схемою, поданою нижче. Групи опрацьовують карикатури та презентують свій аналіз. Схема аналізу карикатури Які образи та персонажі зображені на карикатурі? Чи впізнаєте ви їх? Назвіть політичні сили/партії,…

Історичний мем

Використання: на уроці «Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна». Вправа може бути використана і в якості додаткового домашнього завдання. у ході практичного заняття «Срібна земля. Третя спроба утвердження незалежності України у XX ст.» Учням пропонується переглянути запропоновані меми, які стосуються Карпатської України і дати відповіді на запитання (письмово або усно). На виконання вправи відводиться…

Карпатська Україна у документальному кіно

Використання: на уроці «Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна», у ході практичного заняття «Срібна земля. Третя спроба утвердження незалежності України у XX ст.» Учні переглядають фрагменти документальної стрічки Каленика Лисюка «Трагедія Карпатської України», 1939 р. (І епізод – 36:22 – 37:27 хв; ІІ епізод – 44:25 – 46:25 хв; ІІІ епізод – 57:00 –…